Mia Štark

mag. educ. art i bacc. art.

Mia Štark

Mia Štark je multimedijska umjetnica, rođena 1992. u Hrvatskoj. Diplomirala je 2017. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na odsjeku za likovnu kulturu (MA), te je 2019. završila je preddiplomski studij suvremenog plesa, na Odsjeku za ples Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu (BA).

Temelj njezinog plesnog obrazovanja su somatske prakse, a tehničko plesno iskustvo dodatno stiče i na profesionalnim radionicama i seminarima plesača i koreografa: Francesco Scavetta, Matija Ferlin, Ana Mrak, Laura Aris Alvarez, Judith Sancez Ruiz, Maayan Danoch, Anja Bornšek, Aleksandra Janeva Imfeld, Lucija Romanova, Amy Matthews, Zrinka Šimičić-Mihanović…

Izlagala je na nekoliko simpozija (Mapping Dance and Dance Teaching: Past(s), Present and Future(s), The Royal Academy of Dance, London; 3. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Akademija za Umjetnost i Kulturu, Osijek; Konferencija: Ka suvremenom umjetničkom obrazovanju – Iskustva i moguća rješenja, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb) na temu razvoja kreativnosti te važnosti pokreta i haptičkog osjeta unutar edukativnog sistema. Trenutno je polaznica edukacije WiseMotion Online Course – Introduction to Neuroscience and Creative Movement pod vodstvom dr. Hanne Poikonen.

Aktivno se bavi likovnom i plesnom umjetnošću na umjetničkom i obrazovnom polju najviše u radu s djecom i rekreativcima.